Mám být OSVČ nebo založit s.r.o.?

Každý začínající podnikatel si musí na začátku svého podnikání položit zásadní otázku, zda podnikat jako fyzická osoba OSVČ, což je osoba samostatně výdělečně činná nebo také živnostník, anebo založit právnickou osobu, tedy založit nějakou formu společnosti. V Česku jde nejčastěji o společnost s ručením omezeným neboli s.r.o.

Otázka tedy zní: OSVČ nebo s.r.o.?

Každá forma má své výhody, ale také nevýhody. Je nutné se s nimi seznámit úplně na začátku. Formu lze měnit i v průběhu podnikání. Avšak ušetříte si čas i finance, pokud tuto otázku vyřešíte jako jednu z prvních.

Kdo je Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, živnostník)?

Jde o fyzickou osobu, která se věnuje výkonu výdělečné činnosti samostatně, pod svým jménem, a za případný neúspěch ručí celým svým majetkem. Podnikání touto formou se řídí živnostenským zákonem. Více o živnostech v samostatném článku.

Co znamená společnost s ručením omezeným  (s. r. o.)

Společnost je právnická osoba, v tomto případě jde o kapitálovou obchodní společnost, jejíž kapitál je tvořen vklady společníků. Jméno společnosti je libovolné, ale musí být unikátní a obsahovat v názvu zkratku s. r. o.

Společníci ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů. Poté ručí společnost do výše zapsaného základního kapitálu.

V čele společnosti stojí valná hromada a za společnost může jednat statutární orgán tedy jednatel společnosti.

POZOR!!

Jednatel zodpovídá za správné hospodaření firmy a musí se držet zásad správného hospodáře. Při zpronevěření majetku či uzavírání evidentně nevýhodných obchodů ručí také svým majetkem.

Založení živnosti či společnosti

Jako živnostník v podstatě stačí, když zajdete na živnostenský úřad s občanským průkazem a 1.000 Kč na úhradu správního poplatku. Na živnostenském úřadě vyplníte registrační formulář a získáte živnostenské oprávnění. Můžete ihned začít podnikat. V případě řemeslných či vázaných činností je potřeba doložit odbornou způsobilost. U koncesovaných živností jde o administrativně náročnější činnost. Některé živnosti mají svoje specifika a je třeba zařídit více záležitostí. Více o živnostech a podmínkách si povíme v dalším článku.

Sídlo není nutné, postačí místo vašeho trvalého bydliště. Zahájení činnosti jako OSVČ vás tedy bude stát pouze výše zmíněný správní poplatek.

Pokud zakládáte s.r.o. bude zahájení činnosti o něco složitější. Nejprve je třeba vybrat unikátní název společnosti, pod kterým bude společnost zapsána do obchodního rejstříku s dodatkem s.r.o. Pod tímto názvem pak bude vystupovat v obchodních i právních vztazích. Následně je nutné sepsat notářsky ověřenou společenskou smlouvu. Na jejím základě si založíte bankovní účet ke složení základního kapitálu. Minimální částka je stanovena na 1 Kč.

Dále je potřeba vyřídit živnostenské oprávnění. Postup obdobný jako u OSVČ. Sídlo se dokládá výpisem z katastru nemovitostí či dokladem prokazujícím právo nemovitost užívat. Jednatel musí mít čistý trestní rejstřík. Následně je možné společnost nechat zapsat do obchodního rejstříku. Při každé změně (název, společníci) musíte platit za úpravu notářského zápisu. Začít podnikat můžete, až po zapsání společnosti v obchodním rejstříku.

Založení s.r.o. vás bude stát v rozmezí od 5.000 do 10.000,- Kč dle náročnosti.

Pokud nemáte čas nebo se na zakládání společnosti necítíte, je možné koupit již založené s.r.o., tzv. ready made společnost. Nebo si můžete u firem, které se specializují za zakládání společností nechat založit firmu na míru přímo dle vašich požadavků. Cenově to bude o něco náročnější, avšak ušetříte spoustu času a běhání po úřadech.  Založení živnosti „na klíč“ se bude finančně pohybovat kolem 20.000,- opět dle náročnosti požadavků.

Řízení

OSVČ je v podstatě vždy postavena na osobě podnikatele. Těžko budete řízení svého podnikání delegovat na jinou osobu. I když máte jako OSVČ úspěšný projekt, nebudujete obvykle žádnou značku, kterou by bylo možné snadno prodat nebo převést na jinou osobu.

Oproti tomu v s.r.o. se jako majitel na řízení firmy nemusíte vůbec podílet. Vaše společnost má svého jednatele, který jedná za firmu, a ten může jmenovat třeba ředitele společnosti. Také dokážete prodat podíl na firmě třeba investorovi nebo novému společníkovi. Což u společností lze udělat poměrně snadno.

Účetnictví a daně

Když si jako OSVČ vyděláte víc než 15 000 Kč ročně, musíte odvést 15% daň z příjmů fyzických osob. Velkou nevýhodou je to, že musíte platit sociální a zdravotní pojištění. Toto pojištění si nemůžete odečíst z daní. Naopak výhodou je, že nemusíte vést účetnictví, ale pouze tzv. daňovou evidenci. K výpočtu základu daně můžete používat skutečné náklady nebo tzv. výdajový paušál.

Jako společnost s ručením omezeným odvádíte 19% daň z příjmu právnických osob. Pokud jste jediným majitelem s.r.o., bez zaměstnanců a jako jednatel pracujete pro svoji firmu zdarma, sociální a zdravotní neplatíte. Peníze si máte možnost vyplatit jako podíly na zisku firmy, ty se daní 15% srážkovou daní. V případě vyšších výdělků se nabízí lepší daňová optimalizace než pro OSVČ. Pokud máte zaměstnance, sociální a zdravotní pojištění platíte pouze z vyplacené mzdy zaměstnancům.

Pozor !!!

pokud se ve vlastní s.r.o. zaměstnáte, musíte odvádět ze mzdy daňové odvody, sociální a zdravotní pojištění stejně jako za jakékoli jiné zaměstnance. Ztrácíte tak výhodu této optimalizace.

Další rozdíly

S.r.o. má rovněž povinnost zveřejnovat účetní závěrku a jiné dokumenty v obchodním rejstříku.

Jako OSVČ není nutné zřízení bankovního účtu, je však vhodné si ho založit a oddělit soukromé peníze od podnikatelských. Ovšem v s.r.o. je bankovní účet nutností. Budete ho potřebovat hned na začátku podnikání pro složení základního kapitálu. Stejné je to i s datovou schránkou, jako živnostník ji nepotřebujete, ale doporučuji její zřízení pro snadnější komunikaci s úřady. Pro společnosti je opět její zřízení nutné.

Jak tedy zní odpověď?

Odpověď není jednoznačná. Pravděpodobně vám neodpoví tento článek. Napsala jsem ho proto, abyste měli dostatek informací a mohli zvážit, která forma je právě pro vás vhodnější. Vždy je třeba promyslet spoustu okolností. Vaši současnou situaci, stejně jako plány do budoucna. Důležitý je také obor a specifika vaší živnosti.

Pokud je vaší živností např. tvorba webových stránek, které budete vytvářet především sami. Pak budou vaše náklady a s ním i riziko spojené s podnikáním minimální. Bude pro vás zřejmě výhodnější podnikání jako OSVČ.

Jestli se ale hodláte pustit do podnikání velkým skokem. Budete vkládat větší majetek, očekávat vysoké náklady a výdělky. Plánujete přijímat zaměstnance, nebo další společníky. Víte, že chcete budovat značku. Pak bude vhodnější formou s.r.o., snadno tak vyřešíte podíly ve firmě i delegaci povinností.

Jak jsem uvedla na začátku, každá z uvedených forem má své klady i zápory a před rozhodnutím je třeba se nad touto otázkou důkladně zamyslet.

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo se chcete poradit, můžete mne kontaktovat na e-mail: info@petratrnkova.cz

sledovat další články a novinky 

Můžete se připojit do uzavřené skupinky na facebooku, kde budete mít možnost sdílet své dotazy a náměty s dalšími podnikateli a čtenáři, kteří se o oblast podnikání zajímají. Vzájemně se podporovat a vyměňovat si rady a zkušenosti.

Buďme ve spojení

Pokud už jste se rozhodli, že podnikání je pro vás to pravé, máte potenciál uspět, ale nejste si zcela jisti, co a jak vás vlastně na té podnikatelské cestě čeká. Pak mám pro vás skvělou zprávu. Mám mnoho zkušeností, a proto vím, že začátek cesty je to nejtěžší, proto bych vám ho ráda usnadnila a pomohla vám vydat se na cestu, s co nejmenším trním okolo 8-)

E-SHOP

Online kurzy a programy

Mentoring, mastermind a high ticket

Jsem business mentorka a koučka pro podnikatelky

Ukazuji podnikatelkám cestu, jak propojit jejich intuici s efektivními strategiemi online byznysu, vedoucí nejen k prosperujícímu podnikání v souladu s jejich pravou esencí, ale také k hluboké osobní transformaci. 

Spolu tvoříme MAGII ONLINE PODNIKÁNÍ, kde se srdce vášně a mysl strategie prolínají v harmonické symfonii, odkrývající nejen cesty k úspěchu, ale i k hlubokému osobnímu rozkvětu.
Jsem vaším průvodcem k tomu, abyste objevili nekonečnou sílu své intuice, a proměnili ji ve zlato vašeho byznysu.
Naše společná cesta je oslavou ženské síly, odvahy a kreativity, kde každý krok vpřed je krokem do světa, kde vaše podnikání kvete v souladu s vaší pravou esencí.

S klientkami pracuji na nastavení efektivních a skvěle fungujících strategií v souladu s naší hlubokou vnitřní moudrostí a jedinečnou energií každé z nás.

Můj příběh si přečtěte zde >>

Můžete mi napsat na e-mail: info@petratrnkova.cz

informace o aktuálních mentoringových programech naleznete zde>>

informace o aktuálních online kurzech naleznete zde>>
Komentáře
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře